Kuvendi i Republikës së Kosovës

Kryesia e Kuvendit të Kosovës

Bazuar në Rregulloren e Punës, Kryesia takohet çdo javë kur takohet edhe Kuvendi, për të shqyrtuar dhe përgatitur rendin e ditës së Kuvendit për mbledhjen e javës vijuese, si dhe rendin e përkohshëm të ditës për dy javë më vonë.

Kryesia siguron që çfarëdo mocioni përmbajtësor që mbështetet nga gjashtë ose më shumë deputetë të Kuvendit, të futet në rendin e ditës për seancën plenare të Kuvendit brenda tri javësh pune prej kur është marrë kjo shkallë e mbështetjes.

Kryesia miraton vendimet e saj me konsensus. Në rast se mungon konsensusi, përpos në rastet të përcaktuara, ajo vendos me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm.

Glauk Konjufca

Kryetari

Nënkryetarët e Kuvendit

Saranda Bogujevci

Nënkryetare

Lëvizja VETËVENDOSJE!

Bedri Hamza

Nënkryetar

Partia Demokratike e Kosovës

Kujtim Shala

Nënkryetar

Lidhja Demokratike e Kosovës

Slavko Simić

Nënkryetar

Komuniteti Serb

Bekim Arifi

Nënkryetar

Komunitetet tjera joshumicë