Kuvendi i Republikës së Kosovës

Projektligjet

Projektligjet

90 Projektligje
Projektligji nr.08/L-006 për ratifikimin e amendamentimit të Marrëveshjes ndërkombëtare me Bankën Evropiane për Investime (BEI), për financimin e Projektit për rehabilitimin e linjës hekurudhore 10

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.08/L-004 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L-132 për automjete

Propozuesi: Grupi parlamentar

Ligjet

Ligjet

126 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

07/L-041
Ligji nr.07/L-041 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2021
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
07/L-036
Ligji nr.07/L-036 për ratifikimin e kontratës financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Investime për Projektin e impiantit të ujërave të zeza në Gjilan
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin