Kuvendi i Republikës së Kosovës

Projektligjet

Projektligjet

153 Projektligje
Projektligji nr.08/L-220 për çmimin e produkteve medicinale

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.08/L-219 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-054 për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, personat e dhunuar gjatë luftës, viktimave civile dhe familjarëve të tyre, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-172

Propozuesi: Qeveria

Ligjet

Ligjet

279 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-217
Ligji nr.08/L-217 për ratifikimin e Marrëveshjes për njohjen e kualifikimeve profesionale të mjekëve, stomatologëve dhe arkitektëve në kontekstin e marrëveshjes së tregtisë së lirë të Evropës Qendrore
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
08/L-216
Ligji nr.08/L-216 për ratifikimin e Marrëveshjes për njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë në Ballkanin Perëndimor
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin