Kuvendi i Republikës së Kosovës

Projektligjet

Projektligjet

85 Projektligje

PleaseSelectAnyFilter*

Projektligji nr.07/L+051 për lotarinë e Republikës së Kosovës

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.07/L-050 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-061 për shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore

Propozuesi: Qeveria

Ligjet

Ligjet

126 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

07/L-041
Ligji nr.07/L-041 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2021
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
07/L-036
Ligji nr.07/L-036 për ratifikimin e kontratës financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Investime për Projektin e impiantit të ujërave të zeza në Gjilan
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin