Kuvendi i Republikës së Kosovës

Projektligji nr.08/L-159 për ratifikimin e Marrëveshjes kompakt të sfidave të mijëvjeçarit dhe Marrëveshjes për zbatimin e programit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës përfaqësuar nga Korporata e Sfidave të Mijëvjeçarit

27.07.2022
Propozuesi: Qeveria
28.07.2022
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
Data e fazës
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional

Vërejtjet dhe propozimet e dorëzuara me shkrim nga palët e interesuara

Data e fazës
Shqyrtimi i projektligjit nga komisionet kryesore
Data e fazës
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare

Amendamentet e propozuara

Data e fazës
Shqyrtimi nga Komisionet
Data e fazës
Shqyrtimi i tretë në mbledhje plenare

Amendamentet e propozuara

Data e fazës
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
Data e fazës
Sfidimi i Ligjit në Gjykatën Kushtetuese
Data e fazës
Shpallja e ligjit