Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-216 për ratifikimin e Marrëveshjes për njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë në Ballkanin Perëndimor

10.02.2023
Propozuesi: Qeveria
14.02.2023
Shpërndarja e projektligjit
07.03.2023
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
23.02.2023
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
23.02.2023
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
10.03.2023
Shpallja e ligjit