Skupština Republike Kosova

Direkcija za medije i odnose s javnošću

Musli Krasniqi

Direktor

Direkcija za medije i odnose s javnošću je odgovorna za:
a. Izradu i objavljivanje informacija, saopštenja za javnost i drugih informacija u vezi sa aktivnostima Skupštine i njenih tela
b. Organizovanje konferencija za štampu Skupštine i njenih tela
c. Održavanje, ažuriranje i objavljivanje dokumenata tela Skupštine na zvaničnoj internet stranici
d. Omogućavanje odnosa i komunikacije sa medijima radi lakšeg pristupa informacijama unutar Skupštine
e. Informisanje civilnog društva i građana o aktivnostima Skupštine i njenih tela
f. Stvaranje efikasnih formi za informisanje i pristup građana o radu Skupštine i njenih tela
g. Izradu i izdavanje časopisa, priručnika i drugih publikacija
h. Objavljivanje agende Skupštine i njenih tela putem monitora

Tel: 038 200 10 230
Mob: 044 405 383
Email: [email protected]
 

Direkcija za medije i odnose s javnošću se sastoji od:

a. Jedinice za medije;
Koordinator Jedinice:
Ismet Mahmuti
Tel: 038 200 10 235
Mob: 044 123 809
Email: [email protected]

b. Jedinice za odnose s javnošću;  
Koordinator Jedinice:
Burim Etemaj
Tel: 038 200 10 240
Mob: 045 223 263
Email: [email protected]