Skupština Republike Kosova

Uloga i nadležnosti Skupštine

Skupština je zakonodavna institucija Republike Kosovo, direktno izabrana od naroda. Ima 120 poslanika izabranih tajnim glasanjem. Dvadeset od 120 su garantovana mesta za predstavnike zajednica koja nisu većina na Kosovo, od kojih 10 su za srpsku zajednicu i 10 za ostale nevećinske zajednice: tursku, bošnjačku, romsku, aškalijsku, goransku kao i egipćansku zajednicu.

Skupština ima i polnu kvotu, kako bi se obezbedila polna zastupljenost žena iz redova poslanika, od najmanje 1/3 opšteg sastava Skupštine. 

Ove odredbe obezbeđuju da Skupština zastupa celokupan narod Kosova.

Tokom parlamentarnog mandata, poslanici vrše niz funkcija. Razmatraju i usvajaju Nacrte zakona i odluke, zastupaju i štite prava i interese građana, nadgledaju rad vlade i ostalih nezavisnih institucija, kao i usvajaju budžet Kosova.

Skupština Republike Kosova se bira sa četvorogodišnjim mandatom.  

Skupština Republike Kosovo vrši nadležnosti prema članu 65. Ustava Republike Kosova: usvaja Ustav, zakone, rezolucije i ostale opšte akte, odlučuje izmenu i dopunu Ustava, proglašava referendum, u skladu sa zakonom, ratifikuje međunarodne ugovore, usvaja budžet Republike Kosovo, bira i može razrešiti Predsednika Republike Kosovo, bira Vladu i može proglasiti mociju nepoverenja iste, nadgleda rad Vlade i ostalih javnih institucija, koje na osnovu Ustava i zakona izveštavaju Skupštini, bira članove  Sudskog Saveta Kosova kao i Tužilačkog Saveta Kosova, u skladu sa Ustavom, predlaže sudije Ustavnog Suda, nadgleda vanjsku politiku kao i politiku bezbednosti, daje saglasnost za dekret Predsednika za proglašavanje vanrednog stanja, odlučuje o pitanjima opšteg interesa, zakonom određena.