Skupština Republike Kosovo

Bivsi-poslanici

PDK

Uran Ismaili

Demokratska Partija Kosova
Zamenjen je

Hisen Berisha