Skupština Republike Kosova

Financijski Izvestaji

Financijski Izvestaj 1-6 2023

Financijki Izvestaj 1-3 2023

Godisnji Financijski Izvestaj 2022

Financijki Izvestaj 1-9 2022

Financijski Izvestaj 1-6 2022

Financijki Izvestaj 1-3 2022

Godisnji Financijski Izvestaj 2021

Financijki Izvestaj 1-9 2021

Financijski Izvestaj 1-6 2021

Financijski Izvestaj 1-3 2021

Godisnji Financijski Izvestaj 2020

Financijski Izvestaj 1-6 2020

Godisnji Financijski Izvestaj 2019

Financijki Izvestaj 1-9 2019

Financijski Izvestaj 1-3 2019

Godisnji Financijski Izvestaj 2018

Financijski Izvestaj 1-9 2018

Financijki Izvestaj 1-6 2018

Financijki Izvestaj 1-3 2018

Godisnji Financijki Izvestaj 2017

Financijki Izvestaj 1-9 2017

Financijki Izvestaj 1-3 2017

Godisnji Financijki Izvestaj 2016

Financijki Izvestaj 1-9 2016

Financijki Izvestaj 1-6 2016

Financijki Izvestaj 1-3 2016