Skupština Republike Kosovo

Sutra Skupština virtuelno označava Dan Demokracije

14.09.2021

Pod pokroviteljstvom Parlamentarnog Foruma za transparentnost, Skupština Republike Kosovo, sutra 15. septembra, označava virtuelno Međunarodni san Demokracije. 

U Skupštini Kosovo dan Demokracije se označavao godina s nizom aktivnosti i u bliskoj saradnji sa partnerskim organizacijama i civilnim društvom. 

Ostvarene aktivnosti tokom ovih godina sačinjavale su se posetama učenika Skupštini iz različitih centara Kosova, panair organizacija civilnog društva, debate, okrugle stolove, kvizove sa učenicima, takmičenja u slikanju/fotografiji itd. 

Tokom 2020. godine, zbog ograničavajućih mera kao posledica Covid -19, ovaj dan je označen virtuelno (online). 

I ove godine, zbog situacije sa pandemijom i ograničavajućih mera, sve aktivnosti će se razviti virtuelno. 


Dnevni red:  

10:00  Video-poruka potpredsednice Skupštine, Saranda Bogujevci

10:05  Video za decu – Uloga parlamentarnih komisija  

11:00  Radionica za demokraciju “Demos-ti“ (virtuelna) sa učenicima osnovnih školaUčesnici, poslanici: Arbëreshë Kryeziu Hyseni iAlbana Bytyqi (članice Foruma za transparentnost)

13:00  Virtualna debata “Uticaji pandemije na zdravlje i blagostanje” 
Učestvuju predstavnici organizacija civilnog društva, medija i ostalih predstavničkih organizacija, a biće vođena od stane poslanika Fridon Lala, člana Foruma za transparentnost

Poruka za vakcinaciju – elektronska razglednica