Skupština Republike Kosovo

Delegacija foruma za parlamentarnu transparentnost učestvuje na Samitu za otvaranje i transparentnost u Gruziji

18.07.2018

Delegacija foruma za parlamentarnu transparentnost Skupštine Republike Kosovo, koju je predsedavao Zenun Pajaziti, predsednik ovog foruma, učestvuje radovima Globalnog samita za otvaranje i transparentnost, čiji domaćin je bila Gruzija.

Radove, koji traju od 17-19 jula 2018, prate u česnici 192 zemalja sveta i oko 900 organizacija civilnog društva.

Ovaj samit ima za cilj razmenu iskustva između vlada i organizacija civilnog društva, u promovisanju otvorenog i transparentnog upravljanja, kao i saradnju između institucija.

Poseban naglasak je stavljen na otvaranje podataka i veze između transparentnosti i SDG (OOR).

Ovo je dobra mogućnost da poslanici Skupštine podele svoja iskustva sa predstavnicima drugih država.

Sku9pština Kosovo je usaglasila Globalnu deklaraciju za otvaranje i transparentnost, kao i usvojila Plan delovanja za transparentnost 2016 - 2020. U jedno, Skupština se nalazi u procesu učlanjivanja u ovaj organizam.