Skupština Republike Kosovo

Predsednica Skupštine Kosovo, dr. Vjosa Osmani sastala se sa ambasadorkom Kraljevine Holandije na Kosovo, gđom. Gerrie Willems

26.06.2020

Predsednica Skupštine Kosovo, dr. Vjosa Osmani na sastanku sa holandskom ambasadorkom Gerrie Willems, pričala je o bilateralnim odnosima između Kosova i Holandije. Diskutovalo se i o bitnosti ratifikacije nekoliko međunarodnih sporazuma koji se nadovezuju za oporavljanjem od pandemije COVID-19 i koji se nalaze u toku skupštinskih procedura.  

Vezano za političke aktuelnosti i razvoja o dijalogu sa Srbijom, procenjeno je da Kosovo treba da pokaže političku zrelost i oprez. Bila je zajednička procena da uloga Skupštine u procesu dijaloga je od ključne bitnosti, u odnosu na povećane transparentnosti i eventualnog zaključka ovog procesa.  

Diskutovala se i evropska perspektiva Kosova, za koju je od vitalnog značaja i ojačanje vladavine zakona.  

Na ovom sastanku, pričalo se i o ulozi Skupštine Kosovo i njenih tela u procesu evropske integracije, pogotovo nakon zadnje reorganizacije Vlade sa odeljenjima koji imaju primarni mandat i odgovornost za evropsku integraciju.