Skupština Republike Kosovo

Komisija za zdravstvo i socijalnu zaštitu održala je sledeću sednicu

12.10.2021

Na današnjoj sednici Komisije za zdravstvo i socijalnu zaštitu, kojom je predsedavala Fatmire Kollçaku , predsednica, pozvan je ministar finansija, rad i transfere, Hekuran Murati, da razgovara o reformi penzijskog sistema na Kosovu.

Nakon kratke prezentacije o penzijskom zakonu i velikom broju njihovih šema, predsednica komisije, gospođa Kollçaku, dala je reč ministru.
 
Ministar Hekuran Murati usredsredio se na razjašnjenje situacije u kojoj se Kosovo trenutno nalazi sa problemom penzija, dajući potrebna objašnjenja u vezi sa zakonom o penzijama, kao i na veliki broj penzijskih šema kojima je potrebna reforma. 

On se takođe usredsredio na objašnjenja za kategoriju osoba koja ne pridobiju od godina rada pre rata, za koje ih je sadašnji zakon isključio iz ovog prava, uslovljavajući ih sa 15 godina rada pre rata.
 
Poslanici koji su učestvovali u ovim oblastima postavili su mnoga pitanja, za koje je ministar pružio potrebna pojašnjenja i informacije.